Báo giá tin đăng

I. BÁO GIÁ TIN ĐĂNG 

Loại tin Phí theo ngày
(VNĐ)
Thời hạn đăng tin
Tin thường 1.000 Thời gian theo số ngày / số ngày đăng tin sẽ hiển thị 
Tin thường 3.000 Thời gian theo số ngày / số ngày đăng tin sẽ hiển thị 
VIP ĐẶC BIỆT 30.000 Thời gian theo số ngày / số ngày đăng tin sẽ hiển thị